Fra A til Å

Fra A til Å

Ønsker du å bygge på tomten du har eller planlegger du å kjøpe tomt i Troms eller Nord-Troms? Kontakt oss gjerne for den videre prosessen med befaring av tomt, tilbud, byggesøknad inkludert de nødvendige tegninger.

Hvordan går du frem?

Velg hustype / leilighetsbygg- signere ny bolig kontrakt- byggesøknad- graving- støpe plate på mark- huset bygges- uavhengig kontroll- overlevering.

Tilleggskostnader i byggeperioden:

  • Tilkobling strøm estimert kr 40 000,- -50 000,-
  • Uavhengig kontroll våtrom og luft tetthet estimert 15 000 kr.
  • Kostnader til avfallshåndtering og levering til godkjent mottak.
  • Fremføring av 3-faset bygge strøm inntil 15 m fra grunnmur til oppvarming / uttørking og fri avbenyttelse for håndverkerne i byggeperioden.
  • Snø rydding gårdsplass.

Byggelån til fastpris: Søker dere i en bank som gir byggelån, kan dere samtidig søke lån til tomta dere ønsker.  Med byggelån til fastpris slipper dere 20% margin som er vanlig på ordinært byggelån. På denne måten er det en forutsigbar pris da det inkluderer graving og grunnmur.

Byggetid: er 6 måneder etter at det er gitt bygge tillatelse.

Kontakt oss for nærmere info og hjelp med søknadsprosessen.